CHRONO STOCK
Space partners fr be nl
Bienvenue Sales Inschrijving SAV Contacten Wie zijn wij ? Chronostock in de pers
Wettelijke bepalingen
Wettelijke bepalingen CHRONOSTOCK

CHRONOSTOCK is een geesteskind beschermd door de wetten van de intellectuele eigendom. De website en alle elementen waarmee hij is opgebouwd, zijn de exclusieve eigendom van CHRONOSTOCK.
Volledige of gedeeltelijke reproductie of weergave van de website of van de elementen waarmee hij is opgebouwd, is verboden alsook iedere wijziging ervan.

Voor de aanmaak van hyperlinks naar de CHRONOSTOCK-website is een schriftelijke en voorafgaande toelating van CHRONOSTOCK vereist.
CHRONOSTOCK geeft geen uitdrukkelijke noch stilzwijgende garantie betreffende een deel of de totaliteit van zijn website.
In geen enkel geval kan CHRONOSTOCK verantwoordelijk worden geacht voor eender welke directe of indirecte schade, van welke aard ook, voorvloeiend uit het gebruik van zijn website.

CHRONOSTOCK is een gedeponeerde en beschermde merknaam.


FMR
Berckmansstraat, 92
B-1060 BRUSSEL
KAPITAAL : 30.000 euro
Handelsregister nr. 0819829845
Maatschappij onder CHRONOSTOCK exploitatielicentie


Intracommunautair BTW nr. : BE081982984
contact@chronostock.be

Tel : 02.534.22.38

© Collection 3 2008, Alle rechten voorbehouden
Aanmelden Nieuwsbrief
E-mail Abonneren
Verwijs een vriend
ongelooflijke prijzen
Coming in heel België - Veel openingen in uw buurt - Meld je nu aan!
Sitemap      Wettelijke bepalingen      Website: Fragmentek
CHRONOSTOCK / 1 PopUpStore BVBA , Berckmansstraat, 94 B-1060 Brussel - BTW : BE0826.350.720